BUDUVASIMPRUVODCEM SLOGAN

 

Dětská jóga

joga 1 75

Jóga a golf v systematické přípravě dětí a mládeže

Na základě vyhodnocení výsledků dětí a mládeže v letní sezóně 2013 bylo konstatováno, že golfová výkonnost dětí se přiměřeně zvýšila a jejich technická vyspělost odpovídá stanoveným cílům. Při podrobném zkoumání dosahovaných výsledků v rámci běžných i kontrolních turnajů však byla zjištěna výrazná disproporce mezi výsledky dosahovanými na jamkách č. 1 až č. 9 resp. č. 10 až č. 18 a to pravidelně v neprospěch druhé části soutěžního kola. Objektivní příčinou rychle klesající výkonnosti je většinou ztráta koncentrace, nedostatečná fyzická připravenost a neschopnost dlouhodobě ignorovat vnější, rušivé aspekty, které hru ve venkovním prostředí neodmyslitelně provázejí. Po pečlivém zvážení bude do golfové přípravy dětí zařazeno i silové a vytrvalostní fitness cvičení a cvičení jógy. Cílem záměru je rozšířit komplexnost tréninků tak, aby se cvičení stalo pravidelnou součástí přípravy v zimním, i v letním období tzn. ve studiu, tělocvičně i pod širým nebem a aby došlo k rozvoji fyzické připravenosti i mentální odolnosti dětí a k následnému zvýšení sportovní výkonnosti.

joga 2 20Cvičení jógy u dětí rozvíjejí důležité dovednosti v nesoutěživém prostředí. Jóga je dokonalou doplňkovou aktivitou pro děti věnující se golfu, u něhož potřebují pevné a zároveň obratné tělo, stejně jako umění koncentrace mysli a vytrvalost. Cvičením jógy děti získají nejen pevnější a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinace, rovnováhy a ladnějších pohybů.

Cvičení živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Děti se učí přirozeně zvládat stresové situace a navazovat vzájemné vztahy, což podporuje jejich sebevědomí. Jóga je stejně jako golf individuální záležitostí - každé dítě cvičí dle svých možností a každé si tak zaslouží pochvalu. Pravidelným cvičením se děti postupně naučí vnímat a ovládat své tělo, stejně jako svoji psychiku.

Hodiny dětské jógy by měly být vedeny kvalifikovaným lektorem s bohatými zkušenostmi nejen s dětskou jógou jako takovou, ale i se znalostí fyzického a psychického vývoje dítěte, pedagogiky ap. Právě proto jsme navázali spolupráci s paní Lenkou Schuldesovou, ze studia JogaSchuldes, která vystudovala klasickou jógu u Českého svazu jógy,  získala trenérskou licenci B a absolvovala nástavbové studium v oboru specializace jóga, jógová terapie a jógová filozofie.

Několik rad pro cvičení:

 • Protože všechny cviky působí na tělo, nemělo by dítě těsně před cvičením jíst. Je vhodné sníst poslední jídlo asi hodinu před cvičením, pokud by ovšem dítě mělo před cvičením hlad, nabídněte mu šálek teplého čaje nebo banán.
 • Zkuste před výukou dohlédnout na to, aby dítě nemuselo odbíhat na toaletu při cvičení.
 • Při cvičení jógy se protahujeme a natahujeme všemi směry – proto by oblečení mělo být lehké a volné. Věci by měly být pohodlné, především v rozkroku a v podpaží by měly být dostatečně volně střižené. Nejlepší jsou přírodní materiály, nedochází k elektrostatickému výboji na syntetických podložkách.
 • Pro cvičení má mít každé dítě k dispozici vlastní podložku, která vytváří ohraničení a poskytuje orientaci v prostoru.
 • Pokuste se dbát na to, aby dítě nebylo pod časovým tlakem kvůli tomu, že hned po cvičení má naplánováno něco dalšího. Pozitivní účinky cvičení se nejlépe rozvinou, pokud bude dítě v klidu. Stres vždy provází také zvýšené napětí svalů, které by bylo v tuto dobu vzhledem ke cvičení jógy kontraproduktivní.

Cvičením jógy dětí získávají:

 • pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla a ladnější pohyby
 • lepší koordinaci, rovnováhu i soustředění
 • lepší a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
 • snadnější zvládání stresových situací
 • rozvoj fantazie a představivosti
 • základ pro duševní pohodu a zdraví
 • úctu k sobě i okolí
 • radost a pozitivní naladění a sebevědomí
 • cvičení v kolektivu učí ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu a formuje sociální vazby i charakterové vlastnosti.

patka