BUDUVASIMPRUVODCEM SLOGAN

 

Golfové lekce pro dospělé

Rychle, zábavně, levně - základy golfu je možné se naučit za pár dnů. Hlavním předpokladem úspěchu je kvalifikace trenérky, zkušenost, motivace a schopnost s humorem a v rekordním čase naučit, jak úspěšně zkrotit golfové hole. Nikdy není pozdě...

Uvedené ceny jsou převzaty z ceníku I. Golf Club Most o.s. a jsou hrazeny klubu, prostřednictvím recepce. lindaset5

Základní tréninková jednotka 25 minut

Jedná se o minimální tréninkovou jednotku, kterou doporučuji spíše hráčům pro odstranění případného problému ve švihu, v postoji, případně v puttování. Doba tréninku slouží k analýze chyby, nalezení chyby a její korekci. Jsou doporučeny postupy k odstranění problému (drill), které hráč dále opakuje samostatně.

Cena 350,- Kč

 

Rozšířená tréninková jednotka 55 minut

Jedná se o dvě základní tréninkové jednotky, které díky spojení poskytují více času k řešení golfové problematiky. Doporučuji začátečníkům pro úvodní seznámení s golfem a pokročilým hráčům pro důsledné odstranění problému ve švihu, v postoji, v puttování nebo v jiných golfových dovednostech.

Cena 650,- Kč

 

Kurz Od 0 po Zelenou kartu

Jedná se o kurz určený výhradně začínajícím golfistům a je plánován v rozsahu 20 základních tréninkových jednotek a absolvování praktické i písemné zkoušky pro získání herní způsobilosti (HCP 54)

Cena 10.500 7.500,- Kč

 

Víkendový kurz

Jedná se o kurz probíhající od pátku 16:00 hod do neděle 18:00 hod. Rozsah je stanoven na 6 základních tréninkových jednotek. Klient si v daných časech samostatně určí začátky a konce tréninků tak, aby mu vyhovovaly. Tréninkové jednotky může slučovat nebo čerpat dílče s potřebnými přestávkami. Jedná se o intenzivní formu tréninku zaměřenou na konkrétní golfové dovednosti nebo konečnou přípravu před zkouškou k získání herní způsobilosti (HCP 54).

Cena 2.100 2.000,- Kč

 

Týdenní kurz

Jedná se o kurz probíhající od pondělí 9:00 hod do pátku 16:00 hod. Rozsah je stanoven na 8 základních tréninkových jednotek. Klient si v daných časech samostatně určí začátky a konce tréninků tak, aby mu vyhovovaly. Tréninkové jednotky může slučovat nebo čerpat dílče s potřebnými přestávkami. Jedná se o intenzivní formu tréninku zaměřenou na komplexní golfové dovednosti nebo konečnou přípravu před zkouškou k získání herní způsobilosti (HCP 54).

Cena 2.800,- 2.500,- Kč

 

Měsíční kurz

Jedná se o kurz probíhající v časovém rozsahu maximálně 30 dnů. Rozsah je stanoven na 8 rozšířených tréninkových jednotek. Klient si v daných dnech samostatně určí začátky a konce tréninků tak, aby mu vyhovovaly. Tréninkové jednotky může slučovat nebo čerpat dílče s potřebnými přestávkami. Jedná se o běžnou formu tréninku zaměřenou na komplexní golfové dovednosti nebo na přípravu před zkouškou k získání herní způsobilosti (HCP 54).

Cena 5.200,- 4.700,- Kč

 

 

Intenzivní kurz

Jedná se o kurz probíhající v časovém rozsahu maximálně 10 dnů. Rozsah je stanoven na 16 základních tréninkových jednotek, které jsou čerpány v blocích po 4, tzn. 4 x 25 min. Klient si v daných dnech samostatně určí začátky a konce tréninků tak, aby mu vyhovovaly. Tréninkové jednotky může dále slučovat nebo čerpat dílče v určených blocích. Jedná se o intenzivní formu tréninku zaměřenou na komplexní golfové dovednosti nebo na přípravu před zkouškou k získání herní způsobilosti (HCP 54).

Cena 5.600,- 5.100,- Kč

 

Zkouška k získání herní způsobilosti (HCP 54)

Viz. Golfové zkoušky ZDE (zkouška na ZK) a ZDE (zkouška pro Místní herní způsobilost)

 

Hlavní golfové dovednosti vyučované v jednotlivých kurzech:

-            Příprava k tréninku a ke hře, cviky k protažení, zahřátí a uvolnění svalů

-            Základní postoj pro golfový švih

-            Správné držení hole

-            Poloha hole při založení za míč

-            Poloha hole při plném nápřahu

-            Poloha hole při zkráceném nápřahu

-            Poloha hole při prošvihu a stabilita těla

-            Přenášení váhy těla při golfovém švihu

-            Kontrola zasahování míče při odpalu

-            Kontrola šíře švihového oblouku, pohybu rukou a otočení boků

-            Zasahování míče při postoji „míč pod nohami“ a „míč nad nohami“ – vliv umístění míče na trajektorii letu

 

Hlavní oblasti golfových dovedností vyučované v jednotlivých kurzech:

Hra na jamkovišti

pohyb po jamkovišti, základní postoj, způsob držení hole, kontrola polohy míče, pohyb rukou – stabilita těla, analýza jamkoviště, jeho sklonu i převýšení a dráha patu, cvičení na odhad směru a vzdálenosti patu, výběr typu putteru ad.

Krátká hra (chipping)

základní postoj, výběr hole, způsob držení hole, kontrola polohy míče, výběr místa dopadu míče, kontrola směru a tempa rány, pohyb rukou a těla.

Krátká hra (pitching)

základní postoj, výběr hole, způsob držení hole, kontrola polohy míče, výběr místa dopadu míče, kontrola směru a tempa rány, pohyb rukou a těla.

Plný švih

základní postoj, výběr hole, způsob držení hole, kontrola polohy míče, stanovení trajektorie a strategie rány, výběr místa dopadu míče, kontrola založení, nápřahu, impaktu a prošvihu, optimalizace pohybu rukou a těla.

Hra z pískové překážky

základní postoj, výběr hole, způsob držení hole, kontrola polohy míče, výběr místa dopadu míče, podmínky pro zásah míče, pohyb rukou a těla, zvláštnosti pro hru z písku.


Ostatní golfové oblasti vyučované v jednotlivých kurzech:

  • Golfová pravidla - vysvětlení golfových pravidel a řešení herních situací.
  • Bezpečnost na hřišti a tréninkových plochách
  • Golfová etiketa – způsob hraní, chování ve skupině, tempo hry, přednost na hřišti, způsob oblékání
  • Zkouška pro Místní herní způsobilost a zkouška pro Herní způsobilost – praktická a teoretická část
  • Strategie hry (Course management) – eliminace rizik výběrem hole, směru rány, místa dopadu, klimatických podmínek, celkového skóre podle typu hry apod.
  • Tvarování ran - ne vždy je optimální hrát rovnou ránu. Někdy je potřeba, aby zatočila doprava, někdy doleva... I z toho vyplývají golfové pojmy draw, fade, push, pull, straight a jejich kombinace viz. Základní slovník.

 

Tvarovani ran 1

Tvarovani ran

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsoby výuky:

  • Osobní a skupinový trénink
  • Předúderová technika (Pre-Shot routine)
  • Opakování jednotlivých prvků (Drill)
  • Videoanalýza.
  • Oprava chyb a předvedení techniky k jejich odstranění.
  • Hodnocení ran a hry, rozbor jednotlivých prvků, stanovení cílů a hodnocení celkového dojmu včetně dalších oblastí ke zlepšování.

patka