BUDUVASIMPRUVODCEM SLOGAN

 

Obsah výuky

lindaset5

 

Hlavní golfové dovednosti vyučované v jednotlivých kurzech:

-            Příprava k tréninku a ke hře, cviky k protažení, zahřátí a uvolnění svalů

-            Základní postoj pro golfový švih

-            Správné držení hole

-            Poloha hole při založení za míč

-            Poloha hole při plném nápřahu

-            Poloha hole při zkráceném nápřahu

-            Poloha hole při prošvihu a stabilita těla

-            Přenášení váhy těla při golfovém švihu

-            Kontrola zasahování míče při odpalu

-            Kontrola šíře švihového oblouku, pohybu rukou a otočení boků

-            Zasahování míče při postoji „míč pod nohami“ a „míč nad nohami“ – vliv umístění míče na trajektorii letu

 

Hlavní oblasti golfových dovedností vyučované v jednotlivých kurzech:

Hra na jamkovišti

pohyb po jamkovišti, základní postoj, způsob držení hole, kontrola polohy míče, pohyb rukou – stabilita těla, analýza jamkoviště, jeho sklonu i převýšení a dráha patu, cvičení na odhad směru a vzdálenosti patu, výběr typu putteru ad.

Krátká hra (chipping)

základní postoj, výběr hole, způsob držení hole, kontrola polohy míče, výběr místa dopadu míče, kontrola směru a tempa rány, pohyb rukou a těla.

Krátká hra (pitching)

základní postoj, výběr hole, způsob držení hole, kontrola polohy míče, výběr místa dopadu míče, kontrola směru a tempa rány, pohyb rukou a těla.

Plný švih

základní postoj, výběr hole, způsob držení hole, kontrola polohy míče, stanovení trajektorie a strategie rány, výběr místa dopadu míče, kontrola založení, nápřahu, impaktu a prošvihu, optimalizace pohybu rukou a těla.

Hra z pískové překážky

základní postoj, výběr hole, způsob držení hole, kontrola polohy míče, výběr místa dopadu míče, podmínky pro zásah míče, pohyb rukou a těla, zvláštnosti pro hru z písku.


Ostatní golfové oblasti vyučované v jednotlivých kurzech:

  • Golfová pravidla - vysvětlení golfových pravidel a řešení herních situací.
  • Bezpečnost na hřišti a tréninkových plochách
  • Golfová etiketa – způsob hraní, chování ve skupině, tempo hry, přednost na hřišti, způsob oblékání
  • Zkouška pro Místní herní způsobilost a zkouška pro Herní způsobilost – praktická a teoretická část
  • Strategie hry (Course management) – eliminace rizik výběrem hole, směru rány, místa dopadu, klimatických podmínek, celkového skóre podle typu hry apod.
  • Tvarování ran - ne vždy je optimální hrát rovnou ránu. Někdy je potřeba, aby zatočila doprava, někdy doleva... I z toho vyplývají golfové pojmy draw, fade, push, pull, straight a jejich kombinace viz. Základní slovník.

 

Tvarovani ran 1

Tvarovani ran

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patka