Tvary golfových ran

Tvary golfových ran a důvody jejich vzniku:

Každý hráč si dříve nebo později projde různými obdobími, v nichž mu budou rány létat doprava či doleva. Problém je v tom, že začátečníkům tak létají, protože to nechtějí, pokročilým hráčům sice létají rovně, ale oni by je chtěli tvarovat doprava či doleva a teprve velmi pokročilí hráči zahrají svou ránu tak, jak chtějí – tedy doprava, když chtějí doprava, přímo, pokud chtějí rovně a konečně vlevo, pokud to opravdu zamýšleli.

Existuje zhruba 9 základních tvarů golfové rány, které lze zahrát. Jejich znázornění a pojmenování je pro lepší pochopení uvedeno v obrázku (popis je uveden pro „pravorukého“ hráče).

Jak bude let míčku vypadat ovlivňují především dva faktory:

Faktor č. 1 – Švihová rovina

Kdykoli mluvíme o švihové rovině, je to vždy ve vztahu k přímé linii na cíl. Prakticky existuje jen 3 možnosti švihové roviny:

  • out-to-in – hlava hole směřuje mimo cílovou linii, protíná jí a pokračuje v cílové linii. Míč tak směřuje vlevo od cílové linie.
  • in-to-out - hlava hole se pohybuje z vnitřní strany cílové čáry, přes ní a pokračuje mimo cílovou linii. Míč tak směřuje vpravo od cílové linie.
  • straight - hlava hole putuje rovně, po cílové linii i v okamžiku kontaktu s míčem.

                  in-to-out-swing-path            out-to-in-swing-path

Faktor č. 2 – Úhel líce hole

Úhel líce hole v okamžiku úderu zásadně ovlivňuje směr letu míče a je stanovován vždy ve vztahu k cílové linii.

Opět platí, že existují pouze 3 možnosti:

  • Otevřená (open) – líc hole je vpravo od cílové linie.
  • Uzavřená (closed) - líc hole je  vlevo straně od cílové linie.
  • Square – líc hole ukazuje přímo podél cílové linie (tj. náběžná hrana hlavy hole je v pravém úhlu k cílové linii).

                         clubface-alignment

 

Jakých trajektorií letu míčku tedy můžeme dosáhnout? Následujících:

Let-mickuPull-Hook (fialová čára) - Let míče začíná vlevo od cíle a pokračuje i nadále vlevo od cíle. Je pravděpodobné, že líc hole byla při úderu uzavřena. Švih může být zvenku dovnitř (out-to-in), ale i zevnitř ven (in-to-out). Pro pochopení chyby se podíváme, kde jsou drny po provedení švihu a podle nich určíme jeho směr.

Hook (žlutá čára) - Let míče začíná přímo na cíl, ale později křivka letu směřuje vlevo od cíle. Je pravděpodobné, švih směřuje „ven“ (je to-out) a líc hole je při úderu uzavřena (ukazuje vlevo od roviny švihu).

Pull (tmavě modrá čára) - Rána je rovná, ale skončí vlevo od cíle (je zatažená). Švihová rovina „ven“ (je to-out) a líc hole je rovnoběžná s cílovou linii.

Fade (zelená linka) - Let míčku začíná vlevo od cíle a po zakřivené dráze se vrátí zpět přímo na cíl. Švih je proveden „ven“ (je to-in) a líc hole je otevřena v okamžiku odpalu.

Square (tečkovaná čára) - Let míče začíná rovně a zůstane v přímém směru až do cíle. Švihová rovina je rovně k cílovému bodu a líc hole je rovnoběžná s cílovou linii.

Draw (červená čára) - Let míčku začíná přímo na cíl a křivky levé zadní dokončit na cíl. Švih směřuje „ven“ (je to-out) a líc hole je při úderu uzavřena. Nicméně, na rozdíl od hooku míč skončí na cílové linii (ne vlevo od ní).

Push (světle modrá čára) - Rána je rovná, ale končí vpravo od cíle (je vytlačená, vyhozená). Švihová rovina „dovnitř“ (je to-in) a líc hole je rovnoběžná s cílovou linii.

Slice (růžová čára) - Let začíná na levé straně od cíle a končí na pravé straně od zamýšleného místa dopadu. Švih směřuje z venku dovnitř (je out-to-in) a líc hole je v okamžiku úderu otevřena.

Push-Slice (oranžová čára) - Křivka letu míčku se začne hned od začátku stáčet vpravo. Líc hole je při úderu otevřená. Švih je proveden zvenku dovnitř (je out-to-in).