BUDUVASIMPRUVODCEM SLOGAN

 

Hendikepový systém

 

Golf je vzhledem k handicapovému systému určen pro soutěžení hráčů rozdílné výkonnosti, aniž by byl kterýkoliv z nich znevýhodněn. Hendikep každého hráče je automaticky upravován na základě jeho okamžité výkonnosti. Čím má hráč nižší hendikep, tím je jeho výkonnost vyšší.

 

Golfový hendikep, výkonnost hráčů a par hřiště

 

Pro pochopení principu hendikepů je nezbytné si objasnit celý systém jejich tvorby a používání. Každý hráč získává HCP na základě své okamžité výkonnosti. Při složení zkoušky Herní způsobilosti je hráči automaticky přidělen HCP 54. Výkonnost se stanovuje schopností hráče odehrát konkrétní hřiště na určitý počet ran. Čím méně ran hráč potřebuje k pokoření hřiště, tím je lepším hráčem.

Par hřiště

je číslo, které určuje, na kolik ran by jej měl zahrát hráč s HCP 0 resp. profesionální golfista. Par hřiště je součtem parů jednotlivých jamek. Většina hřišť má par 72.

Par jamky

je číslo, které určuje, na kolik ran by jí měl zahrát hráč s HCP 0 resp. profesionální golfista. Par jamky je většinou 3, 4 nebo 5. Každé hřiště se pro soutěže skládá z 18 jamek. Příklad: 4 jamky x par 3 = 12, 10 jamek x par 4 = 40, 4 jamky x par 5 = 20, celkem par 72

Hendikep(HCP)

Hendikep hráče je číslo, které určuje, kolik ran nad par hřiště může konkrétní hráč zahrát, aby udržel svou výkonnost.

Příklad: Na hřišti s parem 72 se sejdou dva hráči. Jeden je pokročilý hráč s HCP 18 a druhý je začátečník s HCP 54. První z hráčů zahraje celé hřiště na 92 ran, druhý zahraje hřiště na 120 ran. Vítězem vzájemného soupeření je začátečník, neboť na svou výkonnost měl zahrát 72 + 54 = 126 ran, ale dokázal uhrát o 6 ran lépe tj. výsledek -6. Pokročilý hráč měl na svou výkonnost zahrát 72 + 18 = 90 ran, ale zahrál 92, což je výsledek +2. Přestože absolutní výsledek pokročilého hráče je o 28 ran lepší než u začátečníka, po započtení hendikepů je výsledek začátečníka o 8 ran lepší.

 

patka