Golfová etiketa

RULES Etiquette 1Nedílnou součást golfu tvoří i golfová etiketa, která tento sport odlišuje od většiny ostatních. Kdo chce být dobrým a respektovaným golfistou, měl by si osvojit základní doporučení, jak se chovat na hřišti i v jeho okolí.

I proto se základním etickým zásadám věnuji se svými žáky od první hodiny, aby byla zajištěna jejich důvěryhodnost u těch, kteří si zásady již osvojili.

1. Rychlost hry
Pomalá hra by dost možná být matkou všech golfových prohřešků. Žádný golfista by neměl strpět, aby některý z jeho spoluhráčů výrazně zdržoval hru a tak jí komplikoval ostatním. Problematickými jsou často ti, kteří nevěří, že jsou pomalí a jejich obvyklou výmluvou je „nikdo na nás netlačí." Zásadní problém je i hledání ztraceného míče déle než pět minut, absurdní hledání „ztraceného“ míče mimo hranici hřiště či naprostá nepřipravenost hráče ke hře v okamžiku, kdy na něj přichází řada.

2. Hluk
Většina hřišť nenabízí možnost, aby si jednotlivé flajty zachovávaly vzdálenost alespoň jedné jamky a hráči se nepotkávali. Naopak, ferveje spolu sousedí, greeny jsou umístěny v bezprostřední blízkosti odpališť a nedisciplinovaní hráči tak umí znepříjemnit hru řadě ostatních. Je opravdu velmi složité se soustředit na hru a při tom poslouchat bezduché rozhovory, rádoby vtipné připomínky či komentáře dalších návštěvníků hřiště. Stejným problémem může být telefonující spoluhráč či jeho vyzvánějící telefon a proto „žádné telefonáty, prosím“. Pokud se již bez telefonu neobejdete ani na golfovém hřišti je nezbytně nutné jej přepnout na tichý mód a uskutečnit případný hovor dostatečně daleko od místa, kde ostatní hrají.

AngryGolfer3. Temperament
Je dobře známo, že golf je velkou psychickou záležitostí a špatný výsledek je často více problémem „hlavy“ než „rukou“. Často je potřeba krotit svůj temperament, zklidnit tělo i mysl. Golf vyžaduje dlouhodobou koncentraci a být agresivní, házet hole, nadávat nebo dokonce obviňovat ostatní golfisty za svůj špatný výkon je nepřijatelné. Je potřeba si neustále připomínat, že golf je hra pro zábavu a není důvod jí kazit sobě ani ostatním. Vyrovnaný přístup hráče ke hře i k okolí předurčuje konečný výsledek i ochotu ostatních hráčů strávit s Vámi další golfovou rundu.

4. Golfové bagy a vozíky
Každý zkušenější hráč zná ten pocit zmaru, kdy je součástí flajtu, v němž se některý z hráčů neustále vrací ke svému bagu, který zapomněl na nejméně vhodných místech, případně postaví bag uprostřed ferveje, vytáhne z něj několik holí a vydá se k poměrně vzdálenému míči, aby odehrál svou ránu, přičemž následně na místě zapomene alespoň jednu z odložených holí tak, aby se pro ní musel vrátit. Klasickým nešvarem je hráč, který neustále zanechává bag před greenem tak, aby následně vykonal pouť přes celý green zpět na fervej, v klidu si uklidit (případně vyčistil) hole a potom se stejnou cestou vydal k dalšímu odpališti. Je velice pravděpodobné, že takový hráč bude problémem nejen vlastního flajtu, ale i několika následujících.

Samostatnou kapitolou jsou golfová hřiště, na nichž se hráči pohybují v golfových vozících, často dva, v jednom autíčku, což může na ferveji představovat pohyb podobný vyplašenému či zraněnému zvířeti. Nezapomínejte tedy na to, že golfové vozítko je poměrně velké, pro ostatní hrající jen těžko přehlédnutelné a tudíž rušivé, ale je také těžké a fervejím neprospívající. Držte se tedy pouze na určených místech a dodržujte trasy pro vozíky určené. Vysednout z něj a udělat pár kroků navíc ještě žádného golfistu nezabilo.

angrygolfer35. Péče o hřiště
Zřejmě všichni hráči chtějí své kolo odehrát na perfektně upraveném hřišti a často nejsou ochotni tolerovat žádné nedostatky. Problémem však je, že řada z nich tyto nedostatky systematicky vytváří a chová se tak bezohledně k ostatním. Zřejmě každý golfista již vstoupil do neupraveného bunkeru, jeho míč skončil na ferveji ve vyseknutém „řízku“ nebo měl patovat přes nevypíchnuté divoty na greenu. Nepsané pravidlo říká, že by golfista měl opustit např. jamkoviště v lepším stavu, než jaké bylo, když na něj vstoupil. Reálně to znamená, že by měl hráč vypíchnout nejen svůj, ale i jiné pitchmarkty, které uvidí.

6. Hole in One
Pokud Vás golfoví bohové budou mít rádi a zahrajete jamku na jeden úder (Hole-in-One), budete nejen slavní, ale vznikne Vám zvyková a morální povinnost, objednat pro zúčastněné lahve šampaňského vína (u nás spíše sektu). Jejich počet se odvíjí od čísla jamky, na níž bylo Hole-in-One zahrané tzn., snažte se ho ve vlastním zájmu zahrát dříve než na jamce č. 18. Přesto, že je tento zvyk součástí golfové etikety, bývá dobré se na něj pojistit u některé z pojišťoven, která tento druh produktu nabízí.

7. Odpaliště - Tee
Vstup do hry je pro každého hráče velice důležitý a odehrává se vždy na odpališti příslušné jamky. Existuje jen velmi málo věcí, které byste měli dělat, je-li jiný hráč připraven k odpalu. To nejdůležitější je nemluvit, nepohybovat se, nemanipulovat s bagem a s holemi, neprovádět cvičné švihy, stát mimo zorný úhel odpalujícího hráče a sledovat let a dopad jeho míče. Na oplátku můžete vyžadovat stejnou pozornost, při Vaší ráně.

dressCode18. Oblékání - Dress code
I když řada hráček a hráčů může cítit jako legitimní nošení oblíbeného oděvu, existuje řada nepsaných (ale i psaných) pravidel o vhodnosti golfového oblečení. Jinými slovy, bez ohledu na to, jak všestranné si myslíte, že jsou Vaše džíny, nepatří na golfové hřiště, stejně tak, jako trička oplývající různými nápisy, sportovní dresy, páskové boty a sandály, topy, minisukně a další výstřednosti. Golfové obutí i golfové oblečení má svá pravidla, které je potřeba respektovat.

9. Podvod
Golf je hra založená na seberegulaci a vychází ze zásad morální vyspělosti. Jde o jednu z mála posledních bašt v níž se snoubí sportovní výkony i slušné chování a každý hráč je zodpovědný za své vlastní skóre i případné sankce za nedodržení pravidel. Jinými slovy, jste svým vlastním rozhodčím a často je na Vás, abyste si počínali čestně. Je velice důležité být věrný sám sobě a duchu golfové hry, neboť v opačném případě se golf zařadí po bok sportům, v nichž je podvádění i simulování či hrubé a nesportovní chování běžnou součástí. Věřte, že při respektování pravidel bude mít Váš výsledek mnohem větší lesk a spoluhráči si Vás budou vážit.

10. Mulligans
Co je Mulligen? Velice oblíbená záležitost, která umožňuje hráči dostat druhou šanci provést určitý krok nebo kroky, pokud se mu předchozí nepovedl. Pokud hráč zahraje svůj drive mimo hřiště a uslyší od spoluhráčů „máš Mulligen“, může to být pro jeho uši rajská hudba, protože ve stejném okamžiku „ušetřil“ dvě rány ve svém score. Nicméně Mulligan nemá oporu v žádných pravidlech, ani v žádném kodexu a tudíž oficiálně neexistuje. Rozhodně nepatří ke golfové etiketě být v této věci velkorysý a komukoliv odpouštět zahrané rány a každá hra musí být správným způsobem dohrána.