Golfová pravidla

PRAV2012

BUDUVASIMPRUVODCEM SLOGAN

 

Golf Decisions

decisions

GOLF

dokonalypruvodcehrou

Základní slovník

 

Při tréninku i na hřišti se budeme setkávat s některými neobvyklými výrazy, které vycházejí z tradičního názvosloví. Základní pojmy tak, abychom si porozuměli:

lindaset5 

Driving Range

(cvičná louka) – jde o tréninkový prostor, který je v Mostě vybavený 14 odpalovacími rohožemi tzn., že na ní může současně trénovat 14 golfistů. Jedná se o místo nejčastějších tréninků golfistů všech úrovní. Prostor cvičné louky je osazen ukazateli délky (po 50metrech), určenými pro kontrolu délky odpalů.

 

Putting green

(cvičné jamkoviště) – jde o cvičnou plochu, která slouží k nácviku puttování tj. finálních golfových úderů, kterými se hráč snaží zahrát golfový míček do jamky.

 

Chipping green

(jamkoviště pro trénink přihrávek) - jde o cvičnou plochu, která slouží k nácviku přesnost a délky krátkých příher z blízkého okolí greenu.

 

Bag

(beg) – golfový vak sloužící na přenášení či převážení holí. Rozlišují se základní typy Cart Bag (určený na golfový vozík) a Stand Bag (určený na přenášení). Mimo tyto základní typy existují ještě zvláštní druhy golfových bagů např. Travel Bag (určení k transportu holí), Tužkový Bag (lehký bag, určený pro 3 až 4 hole při trénování) apod.

 

Club

(hůl) – maximální povolený počet holí v bagu je 14, ale je možné hrát s libovolně menším počtem.

 

Putter

(patr) – hůl určená ke hře na greenu

 

Sand-wedge

(send vedž) – hůl určená pro hru z písečných bunkerů

 

Wood

(dřevo) – dlouhá hůl určená hlavně na dlouhé rány na Fairway. Dřeva bývají číslovaná 1, 3, 5.

 

Driver

(drajvr) – dřevo pro úvodní rány, označované obvykle číslem 1. Na rozdíl od ostatních dřev je určeno výhradně pro odpal na odpališti.

 

Green

(jamkoviště) – prostor, na kterém je umístěna golfová jamka. Na greenu se většinou hraje Putterem

 

Tee

(odpaliště) – prostor, z něhož je golfový míček uváděný do hry. Z odpaliště se většinou hraje Driverem

 

Fairway

(golfová dráha) – vymezuje ideální směr hry mezi odpalištěm a jamkovištěm příslušné jamky

 

Rought

(raf) – vyšší tráva lemující Fairway

 

Flight

(flajt – skupina hráčů) – skupina hráčů, která spolu absolvuje hru (v turnaji i mimo něj). Skupina se skládá z maximálně 4 hráčů

 

Dril

(dril) – opakování tréninkových postupů

 

 

patka